(kontumtv.vn) – Thực hiện BHYT là một trong những chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm của tỉnh Kon Tum . Do đó, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các sở, ngành quan tâm thực hiện. Năm 2017, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt  hơn 88,2%, vượt 1,45% so với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

Năm 2018, tính đến ngày 31/5, trên địa bàn tỉnh có gần 471.500 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,46%, vượt 0,36% so với chỉ tiêu được giao. Trong 5 tháng đầu năm nay, Quỹ Khám chữa bệnh BHYT có hơn 412 tỷ đồng và đã chi phí hơn 158 tỷ đồng, chiếm 38,5% Quỹ Khám chữa bệnh BHYT.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *