(kontumtv.vn) – Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác. Dự buổi lễ có ông Võ Ngọc Trung – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và ông Hoàng Minh Tân – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh.

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum
Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và NHNN chi nhánh tỉnh Kon Tum

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum được ký kết  nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực tín dụng và hoạt động ngân hàng ở địa phương. Hoạt động này cũng nhằm chủ động định hướng dư luận, tránh ý kiến trái chiều, thiếu khách quan làm ảnh hưởng tới chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, gây mất niềm tin trong nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Song song với tăng cường công tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của hệ thống ngân hàng, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành ngân hàng, Ban Dân vận các cấp và Ngân hàng tích cực phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách tín dụng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết  việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ trong hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *