(kontumtv.vn) – Vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác. Dự buổi lễ có ông Trần Bình Trọng – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, ông Hoàng Minh Tân – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum.

Ký kết
Ký kết chương trình phối hợp giữa UBMTTQVN tỉnh và Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Chương trình phối hợp công tác giữa Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum nhằm tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân biết về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và diễn biến, kết quả về chính sách tiền tệ, hoạt động của ngân hàng, không để những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng, gây mất niềm tin trong nhân dân; phát huy đóng góp của các tầng lớp nhân dân thông qua Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh để góp phần hoàn thiện, đổi mới các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu, lành mạnh hóa các tổ chức tín dụng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *