(kontumtv.vn) – Chiều 23/1, tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

Lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền
Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền

Chương trình được ký kết sẽ góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngân hàng trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng nhằm định hướng dư luận, nâng cao nhận thức, hiểu biết  của người dân về chủ trương, chính sách và vai trò hoạt động của Ngân hàng trong phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo; kịp thời cập nhật, thông tin  những chủ trương, chính sách, quy định mới trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận các nguồn vốn vay được nhanh chóng, tiện lợi, đúng mục đích.

Chương trình ký kết cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện các quy định, trình tự, thủ tục vay vốn, giải ngân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng; tạo diễn đàn trao đổi giữa ngân hàng với doanh nghiệp, người dân và ngược lại về những vấn đề có liên quan đến hoạt động ngân hàng, góp phần thực hiện tốt các chính sách về tiền tệ, tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

    Quang Mẫn

          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *