(kontumtv.vn) – Vừa qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển (BIDV) Chi nhánh Kon Tum và Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng hợp tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lễ ký jeest giữa BIV Kon Tum và Bảo hiểm xã hội Kon Tum
Lễ ký kết giữa BIDV Kon Tum và Bảo hiểm xã hội Kon Tum

Theo hợp đồng ký kết, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Chi nhánh BIDV Kon Tum, nơi cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh mở tài khoản “Tiền gửi thu Bảo hiểm xã hội” thống nhất danh sách các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Chi nhánh BIDV Kon Tum. Chi nhánh BIDV Kon Tum phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào tài khoản “Tiền gửi thu Bảo hiểm xã hội” của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đúng thời gian, đúng số tiền quy định. Chi nhánh BIDV Kon Tum phối hợp cung cấp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh các thông tin chung về doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và tình hình thực hiện nộp tiền đóng các loại bảo hiểm của các doanh nghiệp. Ngoài ra, Chi nhánh BIDV Kon Tum tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Chi nhánh BIDV Kon Tum vay vốn để nộp tiền đóng các loại bảo hiểm cho người lao động khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật và quy định của Chi nhánh BIDV Kon Tum…

Việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Chi nhánh BIDV Kon Tum và Bảo hiểm xã hội tỉnh là hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đóng bảo hiểm với thủ tục nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí chuyển tiền. Đồng thời, tăng cường quản lý thu, góp phần hỗ trợ ngành Bảo hiểm xã hội giải quyết tình trạng nợ đọng các loại bảo hiểm.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *