(kontumtv.vn) –  Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum, Cục Thuế tỉnh Kon Tum và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Kon Tum đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận liên tịch phối hợp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Lễ ký kết phối hợp thu NSNN
Lễ ký kết phối hợp thu NSNN trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trên cơ sở quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước”, Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum, Cục thuế tỉnh Kon Tum, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Kon Tum thỏa thuận phối hợp tổ chức thu NSNN triển khai thực hiện tại các đơn vị thuộc Cục Thuế tỉnh và Chi Cục Thuế thành phố Kon Tum quản lý. Mục đích công tác phối hợp này là nhằm nâng cao công tác thanh toán bằng chuyển khoản, bằng tiền mặt trong quá trình tổ chức thu nộp thuế, góp phần cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cá nhân khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN.

Theo nội dung ký kết, kể từ ngày 15/6/2015 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Kon Tum sẽ triển khai thực hiện thu NSNN tại 3 điểm: Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Kon Tum, Phòng giao dịch Phan Đình Phùng và Phòng giao dịch số 2.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *