(kontumtv.vn) – Sáng ngày 5/12, tại Hội trường Tỉnh ủy, đồng chí Hà Ban- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp giữa Tỉnh ủy Kon Tum với Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

lekk

Buổi lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Tỉnh ủy và Đảng ủy Ngân hàng  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy chế Phối hợp công tác được áp dụng giữa Đảng ủy Agribank, Tỉnh ủy Kon Tum và đơn vị thành viên trực thuộc Agribank đứng chân trên địa bàn tỉnh Kon Tum, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng ủy Agribank và Tỉnh ủy Kon Tum trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể chính trị- xã hội ở các đơn vị thành viên trực thuộc Agribank và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Theo quy chế hai bên sẽ chủ động thông báo cho nhau về những vấn đề phát sinh có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; về các nghị quyết, quyết định của cấp ủy, chính quyền địa phương có liên quan đến các đơn vị thành viên của Agribank. Định kỳ mỗi năm một lần, hoặc khi cần Đảng ủy Agribank và Tỉnh ủy Kon Tum cũng như cấp ủy của các đơn vị thành viên của Agribank sẽ tổ chức Hội nghị hoặc thông báo bằng hình thức phù hợp về tình hình hoạt động và kế hoạch công tác của mỗi bên để phối hợp lãnh đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện, góp phần tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác chặt chẽ giữa Đảng ủy các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt Quyết định 197, năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng./.

Quang Mẫn – Thanh Hà                    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *