(kontumtv.vn) – Cách đây 90 năm, lịch sử Kon Tum đã ghi nhận một sự kiện gây chấn động đối với bọn thực dân Pháp ngay tại Kon Tum và trên toàn cõi Đông Dương, đó là Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum. Với tinh thần quyết tử “Chết để sống”, “Chết một người để cứu sống muôn người”, cuộc đấu tranh lưu huyết tại Ngục Kon Tum ngày 12/12/1931 của các chiến sĩ Cộng sản bị lao tù để chống lại chế độ khổ sai, giết người dã man của thực dân Pháp đối với tù chính trị là một trong những sự kiện lịch sử phản ánh tinh thần đấu tranh kiên cường của những người cộng sản.
BTGTU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *