(kontumtv.vn) – Ngày 15/12, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Kọn Tum đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Báo Lao Động về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn giai đoạn 2015-2018.

Lễ ký kết chương trình phối hợp
Lễ ký kết chương trình phối hợp

Theo chương trình ký kết, trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường mối quan hệ phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, tạo điều kiện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động của tỉnh trên Báo Lao Động; kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, các phong trào thi đua yêu nước, gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến;  phối hợp đẩy mạnh hơn nữa công tác phát hành Báo Lao Động, vận động các Công đoàn cơ sở trong tỉnh đặt mua và đọc Báo Lao Động nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của đội ngũ công nhân viên chức, lao động trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Công đoàn và chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức, lao động tại địa phương.

    Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *