(kontumtv.vn) – Ngày 5/11, đoàn công tác Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Đào Xuân Cần làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kon Tum về tình hình kinh tế tập thể, hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và kết quả thực hiện Kết luận số 56 ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị. 

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Xuân Quí; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải; lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Liên minh HTX Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Kon Tum
Liên minh HTX Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Kon Tum

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum vẫn tiếp tục được củng cố và phát triển, đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Toàn tỉnh hiện có 105 tổ hợp tác và 97 hợp tác xã với gần 10.000 xã viên. Các tổ hợp tác hoạt động chủ yếu giúp nhau về vốn, nhân lực, kinh nghiệm sản xuất, tạo việc làm cho lao động. Hợp tác xã chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực nông – lâm nghiệp, công nghiệp –tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, quỹ tín dụng nhân dân, thương mại – dịch vụ và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, hiện chỉ có 57 hợp tác xã còn hoạt động, nhiều hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả hoặc tồn tại hình thức. Doanh thu trung bình khoảng 750 triệu đồng/năm/hợp tác xã.

Thực hiện Kết luận số 56 ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, tỉnh Kon Tum đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế tập thể; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể; tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012 và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

Tại buổi làm việc, tỉnh Kon Tum đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam quan tâm, hỗ trợ cùng với UBND tỉnh thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Kon Tum trong năm 2014.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Đào Xuân Cần ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn. Đồng thời đề nghị tỉnh Kon Tum quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về quan điểm, vai trò, vị trí của kinh tế tập thể; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt các hợp tác xã; xây dựng kế hoạch chuyển đổi hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã mới ban hành. Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với các ngành liên quan tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã, tạo điều kiện cho hợp tác xã ngày càng phát triển, tạo công ăn việc làm cho lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

Ngọc Chí – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *