(kontumtv.vn) – Nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã mới thành lập có điều kiện phát triển, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum đã tổ chức kết nạp 12 hợp tác xã làm thành viên chính thức vào chiều 21/9.

LIEN MINH HOP TAC XA TINH CO 12 THANH VIEN MOI

 Đây là những hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ, thương mại. Gia nhập Liên minh Hợp tác xã tỉnh là cơ hội để các hợp tác xã được hướng dẫn về nghiệp vụ, tập huấn về công tác quản lý, được tạo cơ hội để vay vốn ưu đãi phục vụ phát triển.

Tỉnh Kon Tum hiện có gần 100 hợp tác xã với đa dạng, phong phú ngành nghề sản xuất kinh doanh; tổng vốn điều lệ gần 240 tỉ đồng. Trong đó, 71 hợp tác xã là thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.  Bình quân các hợp tác xã đạt doanh thu gần 1,8 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Theo đó, gần 9.000 thành viên và người lao động được tạo việc làm ổn định với thu nhập bình quân trên 33 triệu đồng/người/ năm. Các hợp tác xã cơ bản thể hiện vai trò là thành phân kinh tế quan trọng trong tổ chức, sản xuất của nhân dân.

                   Văn Hiển – Lê Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *