(kontumtv.vn) – Năm 2013, công tác Dân số- KHHGĐ có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đề ra trong năm đã thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch, các mô hình về dân số sức khỏe sinh sản  được duy trì và triển khai thực hiện tốt ở một số địa phương. Nhân dịp mittinh kỷ niệm 52 năm ngày Dân số Việt Nam, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã tổng  kết công tác dân số kế  hoạch hóa gia đình năm 2013 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

mtndsvn

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 52 năm ngày Dân số Việt Nam.

Trong năm qua, ngành dân số đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu  quả nhiều  mục tiêu đã đề ra. Cụ thể như:  Tỷ lệ trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên giảm gần 1% so với năm 2012;  tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ước khoản 17%o; 65%  các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đạt gần 105% kế hoạch đề ra; mô hình thôn làng, tổ dân phố không sinh con thứ 3 trở lên  và mô hình câu lạc bộ không sinh con thứ 3 được duy trì và nhân rộng. Ngoài ra, thông qua hoạt động chiến dịch “Tăng cường truyền  thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ ở vùng có mức sinh cao” đã từng bước nâng cao nhận thức của người dân địa phương về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.

Năm 2014, ngành dân số xác định: Giảm  tỷ lệ sinh từ 1%o trở lên;  Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiện xuống còn 16%o; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên  xuống còn 25% và khống chế tỷ số giới tính khi sinh  ở mức dưới 110%.

                                                                                 Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *