Hiến đất làm đường giao thông
Hiến đất làm đường giao thông

(kontumtv.vn) – Thời gian qua, UBMTTQVN thành phố Kon Tum luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước để giúp người dân nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Mặt trận thành phố đã lồng ghép 12/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới vào các nội dung triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” … tạo sức lan tỏa sâu rộng, từ đó các hộ dân đã tự nguyện đóng góp tiền của, công sức tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2014, MTTQVN các cấp trên địa bàn thành phố đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân hiến trên 38.000 m2 đất, đóng góp trên 1.300 ngày công lao động và hơn 2 tỷ 600 triệu đồng để xây dựng các công trình công cộng, làm đường giao thông; hỗ trợ xây dựng 73 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã Đoàn Kết đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Ia Chim cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và có 2 xã đạt 14/19 tiêu chí.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *