MUC SINH CUA TINH KON TUM CAO HON KHU VUC TAY NGUYEN

(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số đã được triển khai đến tận thôn, làng và cộng đồng dân cư; công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức về dân số và kế hoạch hóa gia đình của các cấp, ngành và toàn dân đã có bước chuyển biến tích cực; dịch vụ dân số và kế hoạch hóa gia đình được mở rộng, chất lượng ngày càng cao và đã đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, mức sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum giảm chậm, cao hơn mức sinh thay thế và cao so với bình quân chung của cả nước và khu vực Tây Nguyên. Cụ thể, số con bình quân của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ năm 2016 của tỉnh Kon Tum là 2,49 con/phụ nữ, cao gấp 1,19 lần so với cả nước; năm 2017 tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm 20,7%, cao gấp 1,92 lần so với toàn quốc và gấp 1,24 lần so với vực Tây Nguyên.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *