(kontumtv.vn) – Trong bối cảnh tình hình sản xuất, đời sống còn gặp không ít khó khăn, tốc độ gia tăng tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh chưa đạt so với kế hoạch phấn đấu là điều khó tránh khỏi.

tspxh

Kết cấu hạ tầng giao thông đã được các ngành, các cấp quan tâm đầu tư  xây dựng.

Tuy vậy, đáng chú ý là  tổng sản phẩm trong từng lĩnh vực vẫn duy trì được  sự tăng trưởng theo định  hướng  chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong đó, khu vực Công nghiệp – Xây dựng  tăng 15,6% , khu vực Dịch vụ tăng gần 15,8%, khu vực Nông – Lâm- Thuỷ sản tăng khoảng 6,8%. Mặc dù chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước tại địa bàn và tổng  kim ngạch xuất khẩu  của tỉnh năm 2013 không đạt so với dự kiến, nhưng giá trị sản xuất công nghiệp  dự tính tăng  gần 10% so cùng kỳ năm ngoái, trong đó, giá trị sản xuất  ngành xây dựng tăng 17,3 %. Trong năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 32% và chỉ số chung giá bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng hàng tháng không có sự gia tăng đột biến cũng góp phần ổn  định tổng sản phẩm xã hội của tỉnh Kon Tum tăng 12,4%.

 

                                                                               Nghĩa Hà – Ngọc Chí

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *