(kontumtv.vn) – Tháng 12/2014, sản xuất công nghiệp của tỉnh Kon Tum ước tăng gần 40% so với tháng 11 và tăng khoảng 7,4% so cùng kỳ năm 2013, nhờ gia tăng chủ yếu giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến và tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp khai khoáng.

Sản phẩm tinh bột sắn
Sản phẩm tinh bột sắn

Kết quả hoạt động trong tháng cuối năm đã góp phần đưa  chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2014 của tỉnh tăng khoảng 9,7% so với năm 2013. Trong đó, ngành sản xuất, phân phối điện có chỉ số  tăng cao nhất với hơn 12%, kế tiếp là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9%, ngành công nghiệp khai khoáng tăng gần 5%. Chỉ số ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải ước tính tăng  thấp ở mức 2%. Tuy chưa có tác động thuận lợi từ tình hình sản xuất trong nước, song nhìn chung, sản xuất ngành công nghiệp năm 2014 trên địa bàn tỉnh vẫn cơ bản duy trì hoạt động bình thường. Một số ngành và lĩnh vực chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện có chuyển biến tích cực với mức tăng trưởng khá.

                                                                                Nghĩa Hà – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *