(kontumtv.vn) – Trong kế hoạch năm 2014, UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí gần 90 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn theo Đề án Cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế – xã hội  thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 – 2015. Trong  số này, có 55 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi, gần 17,5 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình 135 và khoảng 17 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển thuộc Nghị quyết 30a… Ngoài  2 xã Hà Mòn, Đăk Mar của huyện Đăk Hà đã được công nhận chuẩn nông thôn mới, tỉnh phấn đấu  trong năm  nay có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới  là xã Đoàn Kết (thành phố Kon Tum) và xã Đăk La  (huyện Đăk Hà).

phandau2xa

Huy động sức dân để bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Trên cơ sở cố gắng tập trung các nguồn lực, các địa phương phấn đấu để đến cuối năm nay có 100% số xã đạt các tiêu chí về điện sinh hoạt, về bưu điện, về tổ chức chính trị xã hội và tiêu chí về an ninh trật tự; 70% cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới tại các cấp được bồi dưỡng tập huấn kiến thức về xây dựng nông thôn mới.

 

 

                                                                        Nghĩa Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *