Đầu tư xây dựng đường giao thông
Đầu tư xây dựng đường giao thông

(kontumtv.vn) – Trên 8.000 tỷ đồng là tổng vốn đầu tư phát triển của tỉnh Kon Tum năm 2014, tăng hơn 5% so với năm 2013. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư phát triển chủ yếu tập trung thi công các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh, kinh tế.

Trong năm, nguồn vốn Nhà nước ( bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng  đầu tư…)  được thực hiện tại địa bàn ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng, chiếm  trên 62% tổng vốn đầu tư phát triển. Vốn ngoài Nhà nước (bao gồm vốn của các tổ chức, doanh nghiệp, vốn trong dân cư) đạt hơn 3.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng số nguồn vốn. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn còn khiêm tốn, chỉ chiếm 0,01% tổng nguồn vốn đầu tư  phát triển của tỉnh.

                                                                               Nghĩa Hà – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *