(kontumtv.vn) -Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, tháng 6 năm 2012, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum đã xây dựng và tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo nguồn vốn cho vay đúng đối tượng, mục đích, mang lại hiệu quả.

Tổ Tín dụng – Tiết kiệm của 41 thành viên thuộc Chi hội Phụ nữ thôn Kon HNông, xã Đăk Tờ Kan hiện có dư nợ vay vốn tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện huyện Tu Mơ Rông gần 1,3 tỷ đồng, phần lớn là nguồn vốn vay chương trình hộ nghèo. Nhờ quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn vay đúng mục đích vào trồng trọt, chăn nuôi, đến nay tổ không có dư nợ quá hạn. Chị Y Hồng, tổ TDTK thôn Kon HNông (xã Đăk TờKan, Tu Mơ Rông) nói: Trước khi vay vốn chúng tôi tổ chức họp thôn, họp tổ rồi thống nhất cho các hộ vay. Hộ vay vốn phải sử dụng đúng mục đích. Tổ giám sát cùng với thôn trưởng, thôn phó trong làng và  già làng. Trong quản lý thu lãi thì hàng tháng chúng tôi đến từng hộ để thu.

Vay von TD

Vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội

Để giải quyết tồn tại việc xâm tiêu, chiếm dụng, vay ké ở cơ sở, nghiêm túc quán triệt, triển khai Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng là yêu cầu  trọng tâm của NHCSXH tỉnh. Ông Nguyễn  Văn Tú, Phó  Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, chúng tôi đã xây dựng đề án đến từng xã và tập trung xây dựng, nâng cao hoạt động của tổ chức hội từ khâu bình xét, đối chiếu  các đối tượng, phân tích nợ  và tham mưu với các cấp chính quyền  thành lập các tổ, ban chỉ đạo  đôn đốc thu hồi nợ quá hạn.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng các khoản nợ, công tác thu hồi nợ quá hạn được Ban thu hồi nợ xấu cấp huyện và Tổ thu hồi nợ xấu ở cấp xã tập trung tiến hành theo nguyên tắc khoản  nào có khả năng thu hồi thì tập trung thu hồi dứt điểm, khoản nào khó đòi thì làm việc trực tiếp với các đối tượng nợ để họ cam kết thời gian trả nợ. Với những trường hợp đã quá thời hạn  cam kết mà vẫn không trả nợ thì Ngân hàng hoàn tất hồ sơ, chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.Ông Nguyễn Văn Tú- Phó GĐ chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết kết quả công tác này trong trong thời gian qua: Chúng tôi đã tập trung thu nợ quá hạn rất tích cực, vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Riêng năm 2013 nợ quá hạn đầu năm  là 26 tỷ đồng trên toàn tỉnh, thì chúng tôi đã thu được trên 11 tỷ đồng. Hiện tại  toàn tỉnh dư nợ quá hạn trên 15 tỷ đồng. Với tỷ lệ là 1,24 % thì cũng vượt chỉ tiêu mà Trung ương giao cho từng năm thực hiện. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện đề án  và tiếp tục thu nợ quá hạn. Theo định kỳ 3 tháng một lần chúng tôi làm việc với chính quyền địa phương, lên danh sách để tập trung thu. Cố gắng từ nay đến hết năm 2014 chúng tôi sẽ giảm dư nợ xuống dưới 10 tỷ  đồng.

Trên cơ sở xử lý, giải quyết tồn tại các trường hợp xâm tiêu, chiếm dụng, vay ké nguồn vốn chính sách, NHCSXH tỉnh Kon Tum đang từng bước khắc phục hạn chế trong công tác phối hợp quản lý tín dụng, tạo điều kiện mở rộng diện phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, góp phần giảm nghèo bền vững.

                                                                         Nghĩa  Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *