(kontumtv.vn) – Công tác tuyên giáo luôn được xác định là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên giáo đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương thức, phương châm thực hiện. Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2018), phóng viên Đài PT – TH tỉnh Kon Tum có cuộc trao đổi với Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn về yêu cầu đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

PV: Thưa bà, với những giải pháp cụ thể, thời gian qua công tác tuyên giáo đã đạt được những kết quả nổi bật như thế nào?

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thời gian qua đã rất nỗ lực với một tập thể đoàn kết, thống nhất, đã đạt được một số kết quả nổi bật. Thứ nhất là việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã có những cải tiến nhất định và đem lại hiệu quả rất cao. Thứ hai là công tác định hướng tư tưởng và nắm bắt dư luận xã hội thì Ban Tuyên giáo cũng rất quan tâm, trong các hoạt động của mình thông qua các giao ban định kỳ hằng tuần, hằng tháng thì cũng đã chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời trong công tác định hướng để cung cấp thông tin, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như nắm bắt dư luận xã hội, trên cơ sở đó để tham mưu cho Tỉnh ủy và phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan để giải quyết kịp thời. Công tác tuyên giáo từ tỉnh đến các huyện, thành phố và các Đảng bộ trực thuộc được thường xuyên hơn, kịp thời hơn; các Ban Tuyên giáo của các huyện, thành phố đã có những cập nhật các thông tin theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để thực hiện các nhiệm vụ tuyên giáo của mình trong công tác tham mưu.

Bà Lê Thị Kim Đơn trả lời phỏng vấn của PV
Bà Lê Thị Kim Đơn trả lời phỏng vấn của PV

PV: Trong tình hình mới như hiện nay, công tác tuyên giáo có những đổi mới như thế nào và những nhiệm vụ trọng tâm nào được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định để triển khai thực hiện, thưa bà?

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn: Có  thể nói công tác tuyên giáo, nhất là thời gian gần đây đã được các cấp ủy đảng hết sức quan tâm, xác định lĩnh vực tuyên giáo về định hướng công tác tư tưởng một khi có định hướng đúng đắn theo quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước thì tạo sự đồng thuận rất cao, đây có thể nói là cái đổi mới lớn nhất mà chúng tôi thấy trong thời gian qua. Các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trước hết chúng tôi cũng xác định làm tốt công tác tham mưu về công tác định hướng tư tưởng; tham mưu trong lĩnh vực học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; tham mưu trong công tác thường xuyên tổ chức định kỳ nắm bắt dư luận xã hội.

PV: Thưa bà, để làm được những nhiệm vụ đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có những giải pháp triển khai thực hiện như thế nào?

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn: Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm đó thì giải pháp trong thời gian tới mà Ban Tuyên giáo cần triển khai đó là, trong công tác tham mưu thì có nhiều các hoạt động thiết thực, cụ thể, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc để kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên cơ sở đó tuyên truyền đến các đối tượng, các tầng lớp nhân dân. Thứ hai nữa là đổi mới trong công việc học tập, quán triệt các nghị quyết, với nội dung, phương pháp phù hợp hơn với đối tượng, đặc biệt là người truyền đạt thông tin thì chúng tôi cũng phải mời các đồng chí báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm để chuyển tải các thông tin.Thứ ba là việc Ban Tuyên giáo phải làm là định hướng thông tin cho các tầng lớp nhân dân, cho các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời hơn. Giải pháp tiếp theo nữa là chúng tôi tổ chức phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, tổ chức điều tra dư luận xã hội, việc này chúng tôi thấy rằng phục giúp cho hoạt động định hướng trong công tác tư tưởng rất tốt.

PV: Vâng, cảm ơn bà về cuộc trao đổi này.

 

Ngọc Chí – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *