(kontumtv.vn) – Thực hiện Công văn số 362, ngày 28/12/2012 của Tỉnh ủy Kon Tum về việc thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư “Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng chương trình hành động cụ thể. Qua đó, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng được nâng cao.

CONG CHUC

Thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do cơ quan phát động, tập thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Ủy ban MTTQVN tỉnh đã nhận thức sâu sắc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán bộ và nhân viên. Bằng những việc làm cụ thể như đi làm đúng giờ, sử dụng họp thư điện tử để tiết kiệm việc in tài liệu, tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, sử dụng điện nước… Qua đó đã góp phần cùng với cơ quan thực hiện có hiệu quả chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ông Nguyễn Xuân Châu, Chánh Văn phòng UBMTTQVN tỉnh Kon Tum nói: “ Trong văn phòng anh em thực hành tiết kiệm trước hết là về văn phòng phẩm, mọi giấy tờ, công văn đến đều phô tô hai mặt để tiết kiệm. Trong thực hiện tiết kiệm điện, nước thì quán triệt cho anh em trong văn phòng mỗi người có ý thức một chút, từ đó việc tiết kiệm trong cơ quan sẽ có hiệu quả”.

Để thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách hiệu quả, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nữa về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như một động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời gắn với việc thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí để cán bộ, nhân viên đăng ký thực hiện. Qua đó, ý thức, hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của mỗi cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao. Anh Phạm Như Anh Tuấn, Ban Thanh thiếu nhi trường học, Tỉnh Đoàn Kon Tum chia sẻ: “ Bản thân là cán bộ công chức của cơ quan Tỉnh Đoàn, tôi luôn ý thức được về việc mình phải thực hành tiết kiệm, đi làm đúng giờ giấc, trong công việc thì sử dụng văn phẩm đúng mục đích, sử dụng các tài sản cơ quan như điện, nước luôn thực hành tiết kiệm, sử dụng đúng mục đích, trước khi đi làm về thì luôn kiểm tra và tắt tất cả các trang thiết bị điện đang sử dụng”.

Cô giáo Hoàng Thị Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Pô Kô, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô cho biết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhà trường: “ Những tài sản như bàn ghế hư hỏng, sách vở cũ có thể dùng được thì chúng tôi tu sửa lại để làm sao để cho các em có đủ điều kiện học tập, rồi trong chi tiêu của nhà trường thì chúng tôi tiết kiệm việc sử dụng văn phòng phẩm, tiết kiệm về các chi tiêu hoạt động để cuối năm phần tiết kiệm này dành khen thưởng cho cán bộ, giáo viên và các em học sinh”.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế sử dụng tài sản công, tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay trong cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, sự gương mẫu đi đầu của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tạo sự đồng thuận, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức trong việc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Triển khai thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum nói riêng và cả nước nói chung.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *