(kontumtv.vn) – Thực hiện Quyết định 343 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền, giáo dục nâng cao phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước giai đoạn 2010- 2015, hơn 2 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh, bước đầu đã có những chuyển biến đáng kể, tạo tiền đề để đẩy mạnh trong những năm tiếp theo.

 pngddd

Phụ nữ vùng sâu nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Được thành lập từ năm 2012, đến nay Câu lạc bộ “Phụ nữ Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum đã duy trì sinh hoạt đều đặn hàng tháng và ngày càng thu hút nhiều hội viên phụ nữ tham gia. Đây là mô hình điểm được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chọn để triển khai thực hiện Tiểu Đề án 1 của Đề án 343 “Tuyên truyền, giáo dục nâng cao phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước giai đoạn 2010- 2015”. Sau hơn 2 năm hoạt động, từ chỗ chỉ có 40 hội viên tại thôn Ya Hội, đến nay Câu lạc bộ đã phát triển được 85 hội viên có mặt ở hầu khắp các Chi hội. Thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ, các chị được học tập để nâng cao nhận thức và cách rèn luyện 4 chuẩn mực về phẩm chất đạo đức của Phụ nữ Việt Nam “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, cũng như nâng cao sự hiểu biết về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chia sẻ kiến thức, phương pháp, kinh nghiệm, nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình; được hỗ trợ vốn, cây con giống, tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Chị Hồ Thị Cư, hội viên Câu lạc bộ chia sẻ: Từ ngày tôi tham gia CLB, các hoạt động, mô hình của CLB đưa ra tôi đã tiếp thu, học hỏi để trau dồi kiến thức và mạnh dạn trao đổi với các chị em trong Hội để thực hiện.

Ngoài việc xây dựng mô hình điểm để tập trung chỉ đạo, rút kinh nghiệm  triển khai ra diện rộng, trong năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo chuyên đề về 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về bình đẳng giới; Chỉ đạo Hội LHPN các cấp lồng ghép nội dung Đề án vào các buổi sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, chi đoàn, công đoàn và các câu lạc bộ hiện có để tuyên truyền sâu rộng cho chị em hội viên, phụ nữ trong tỉnh, đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan để triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn. Bà Siu Hbia – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ghi nhận: Hoạt động của Đề án 343 có tác động rất lớn đối với các cấp ủy Đảng. Hiện nay các cấp ủy Đảng đã có nhận thức rất sâu sắc về thực hiện Đề án, rồi quan tâm đến đội ngũ cán bộ nữ, cũng như cán bộ Hội các cấp trong vấn đề giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trên địa bàn của tỉnh. Chính bản thân người phụ nữa cũng thấy rằng, từ khi được học tập triển khai Đề án này thì mình cần phải có những phẩm chất, đạo đức, cần phải  tự tin hơn trong cuộc sống cũng như trong hoạt động thực tế ở địa bàn của mình.

Ngoài Tiểu đề án 1 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, Đề án 343 còn có 3 Tiểu đề án do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong hệ thống trường học, trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Từ đó nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, có lòng yêu nước, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu  để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *