(kontumtv.vn) – Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2015. Tham dự có Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tô Văn Tám; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Hội nghị triển khai nhioeemj vụ ngân hàng năm 2015
Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2015

Trong năm 2014, ngành Ngân hàng tỉnh đã bám sát chủ trương, định hướng phát triển kinh tế vùng của Đảng và Chính phủ, định hướng phát triển kinh tế – xã hôi của địa phương để thực hiện các biện pháp đẩy mạnh đầu tư tín dụng, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của các thành phần kinh tế trên địa bàn, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế và hỗ trợ công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Năm 2014 tổng nguồn vốn huy động toàn điạ bàn đạt hơn 7.400 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với năm 2013; tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 13.500 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2013. Trong nhóm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp được các ngân hàng thương mại tham gia tích cực, dưới 2 hình thức ký kết cho vay mới và tái cơ cấu lại nợ thông qua chương trình. Trong năm các ngân hàng thương mại đã ký kết với 215 doanh nghiệp, trong đó 17 doanh nghiệp được cơ cấu lại nợ với tổng dư nợ hơn 1.470 tỷ đồng, 197 doanh nghiệp ký kết hợp đồng tín dụng mới với tổng giá trị hợp đồng ký kết gần 2.900 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 là tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu quả; kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2015 khoảng từ 13 – 15%; Tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là cho các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *