(kojntumtv.vn) – Trước lúc đi xa, Bác Hồ để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một tài sản tinh thần vô giá, đó là bản Di chúc thiêng liêng, bao gồm những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu trong tư tưởng của Người về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, đạo đức, lối sống… Đến nay, bản Di chúc vẫn còn nguyên giá trị lớn lao cho cả dân tộc, là định hướng cách mạng để mọi người cùng noi theo.

Trong thư gửi học sinh nhân ngày tựu trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Người nói “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, đất nước Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ phần lớn ở công học tập của các em”. Trước lúc đi xa, Người căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Qua đây, Bác rất quan tâm đến sự nghiệp trồng người, vì đây là mầm non, tương lai, vận mệnh của đất nước, của cả dân tộc.

Trong “Thư gửi cán bộ, thầy giáo, cô giáo, học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới”, Người khẳng định: “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa nhà trường và nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó. Giáo dục nhằm đào tạo con người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta. Do đó các ngành, các cấp Đảng và chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước phát triển mới”. Ngoài ra, Người cũng chỉ rõ rằng, giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý “Lý luận gắn chặt với thực hành, học tập ở nhà trường gắn liền với xã hội với gia đình…”.

Ngoại khóa tuyên truyền, học tập Di chúc Bác Hồ trong trường học
Ngoại khóa tuyên truyền, học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ trong trường học

Thực hiện Di chúc và lời căn dặn của người, những năm qua ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Cùng với cả nước, tỉnh Kon Tum đã hoàn thành và củng cố phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở. Công tác chăm lo đời sống, việc học tập cho học sinh được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân hết sức quan tâm, thực hiện đúng như mong muốn của Bác Hồ đó là ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Cô giáo Trần Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Kon Tum cho biết: “Để thực hiện 45năm Di chúc Hồ Chí Minh, nhà trường luôn tuyên truyền giáo viên và cán bộ đăng ký những buổi, tiết học tốt, bên cạnh đó thì học tập Bác mọi lúc, mọi nơi, trên mọi lĩnh vực. Riêng đối với hoạt động của nhà trường thì chỉ đạo giáo viên dạy cho các em lồng ghép về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tiết dạy cũng như hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”.

Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền về những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các trường học, gắn việc thực hiện Di chúc của Người với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó hướng đến đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đáp ứng với yêu cầu mới của thời kỳ hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Em Trần Ngọc Trí (lớp 12A1, Trường THPT Kon Tum) nói: “Thực hiện Di chúc và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, em nhận thấy bản thân cần nỗ lực rất nhiều trong học tập để có thể vươn tới tương lai, thực hiện ước mơ hoài bão của mình. Thứ hai là thực hiện lối sống giản dị, đoàn kết, nhân hậu, bác ái của con người Việt Nam. Thứ ba là rèn luyện cho mình đạo đức, tác phong, đặc biệt là lời ăn tiếng nói hằng ngày”.

 “Thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua Trường THPT Lê Lợi đã đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động của ngành. Trong đó, nhà trường đã đẩy mạnh việc tự học, tự bồi dưỡng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo lời dạy của Người, trong cách học phải lấy tự học làm cốt. Nhờ làm những việc này mà chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một nâng cao và nhà trường đã trở thành trường đạt chuẩn quốc gia”. Thầy giáo Hồ Thân Em, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, thành phố Kon Tum cho biết.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện Di chúc của Bác, thực hiện cho kỳ được ý nguyện của Người để xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *