(kontumtv.vn) – Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là  công tác giảm nghèo, đảm bảo giảm nghèo nhanh và bền vững là một trong những mục tiêu tổng quát được ngành LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum xác định trong năm 2015 tại Hội nghị  triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum

Năm 2014, ngành LĐ-TB&XH tỉnh cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Có nhiều chỉ tiêu tăng cao so với năm 2013. Như chỉ tiêu về lao động được giải quyết việc làm tăng thêm từ Chương trình vay vốn giải quyết việc làm đạt gần 92%; chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt trên 70%; chỉ tiêu hộ thoát nghèo đạt gần 120% so với mục tiêu giảm hộ nghèo hàng năm của Đề án giảm nghèo tỉnh đề ra.

Năm 2015, ngành LĐ-TB&XH tỉnh xác định mục tiêu tổng quát là: Triển khai thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế và đi đôi với mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch  phát triển kinh tế – xã hội năm 5 năm ( 2011-2015). Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” gắn với việc giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động đối với lao động qua đào tạo nghề; thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, đảm bảo giảm nghèo nhanh và bễn vững.

                                                                           Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *