(kontumtv.vn) – Vượt qua những khó khăn, thách thức của những năm đầu sau giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Hồi đã ra sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đặc biệt, đầu năm 2015, Bộ Xây dựng đã có quyết định công nhận thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Đây là minh chứng rõ nét cho sự đổi mới của Ngọc Hồi trong  40 năm qua.

Ông Trương Văn Mơn (tổ 6, thị Trấn Pkei Kần) là lính đặc công tham gia chiến đấu tại địa bàn Huyện Ngọc Hồi từ năm 1968. Đến khi giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, ông được phân công ở lại vùng đất này để tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Chính vì vậy, ông đã thấy rõ sự đổi thay của huyện Ngọc Hồi kể từ dấu mốc lịch sử hào hùng 30 tháng 4 năm 1975 của dân tộc Việt Nam. Ông Mơn nói: “ Sau giải phóng, tình hình an ninh chưa ổn định lắm, nhưng nhân dân trước hết đã tự giác và chấp hành đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình an ninh trật tự dần dần ổn định, đặc biệt là trật tự an toàn xã hội thì ngày càng tốt hơn trước đây nhiều”.

Thị trấn Plei Kần
Thị trấn Plei Kần

Ngay sau khi đất nước được thống nhất, các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ngọc Hồi sống ở những vùng rừng núi hoang vu đã được bố trí di dời về những vùng thuận lợi. Tình hình bất ổn ở khu vực biên giới nhanh chóng được giải quyết. Cái đói, cái nghèo từng bước được đẩy lùi. Đặc biệt, từ khi thành lập huyện năm 1991 đến nay, huyện Ngọc Hồi đã có sự đổi thay rõ nét,  đời sống của người dân từng bước  được nâng lên, trình độ dân trí ngày càng phát triển.

Cùng với sự phát triển chung của tỉnh, bắt đầu từ năm 2011, huyện Ngọc Hồi nỗ lực phấn đấy xây dựng thị trấn Plei Kần đạt đô thị loại 4 vào năm 2015. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh sự hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã chung sức, đồng lòng phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, xây dựng  kết cấu hạ tầng, tạo nên diện mạo mới cho thị trấn trung tâm của huyện. Ông Trần Văn Chí, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi nói: “Sau gần 20 năm đầu tư và xây dựng, thị trấn Plei Kần đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều phương diện. Hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đươc quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp, chất lượng cuộc sống của người dân đã được nâng lên. Về cơ bản là hội tụ đầy đủ các điều kiện được công nhận là đô thị loại 4”.

Ngày 1/4/2015, huyện Ngọc Hồi sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Plei Kần mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Đây sẽ là mốc son quan trọng, là minh chứng cho sự đổi thay, phát triển của huyện Ngọc Hồi sau 40 năm giải phóng, thống nhất đất nước.

                                                                   Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *