(kontumtv.vn) – Huyện ủy Ngọc Hồi vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 329 ngày 02/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng ở những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên, tổ chức Đảng.

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luân 390
Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 329 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận 329 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển Đảng đã được các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. 3 năm qua, huyện đã kết nạp mới trên 260 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 117 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở 8 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 500 quần chúng ưu tú, tổ chức 3 lớp bồi dưỡng chính trị cho trên 200 đảng viên mới kết nạp. Huyện ủy Ngọc Hồi cũng đã thực hiện tăng cường, điều chuyển 64 đảng viên đến sinh hoạt tại 42 đơn vị cơ sở, dưới cơ sở. Qua đó đã xóa 5 đơn vị cơ sở, 2 đơn vị dưới cơ sở chưa có tổ chức Đảng và đã khắc phục tình trạng thôn, làng chưa có đảng viên, nâng tổng số cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ lên 60 tổ chức, tăng 7 tổ chức cơ sở Đảng so với năm 2012. Tuy nhiên, đến nay Đảng bộ huyện Ngọc Hồi vẫn còn 3 đơn vị cơ sở, 26 đơn vị dưới cơ sở chưa có tổ chức Đảng.

Trên cơ sở đánh giá những hạn chế và qua thảo luận của các đại biểu, Hội nghị đề ra mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ có 100% các đơn vị cơ sở có tổ chức Đảng; thu hẹp số đơn vị dưới cơ sở chưa có tổ chức Đảng xuống dưới 10%; 100% thôn làng, khu dân cư có tổ chức cơ sở đảng độc lập. Đến cuối năm 2014, phấn đấu chia tách thành lập mới 2 chi bộ đang sinh hoạt ghép thuộc Đảng ủy xã Đắk Ang.

CTV Thu Trang – Đắc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *