Tuy cập internet công cộng
Truy cập internet công cộng

(kontumtv.vn) – Nằm trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam”, tỉnh Kon Tum được trang bị 235 bộ máy tính tại 33 điểm thư viện công cộng và bưu điện văn hóa xã. Sau 1 năm triển khai Dự án, các thiết bị này đã được hàng ngàn người dân trên địa bàn tỉnh đón nhận. Từ việc truy cập các thông tin đa dạng về kinh tế, văn hóa, xã hội, giải trí, người dân trong tỉnh đã tiếp thu được những kiến thức mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng trong lao động, sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *