Đảng viên mới
100% thôn làng ở Đăk Glei đã có đảng viên

(kontumtv.vn) – Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên được Huyện ủy Đăk Glei quan tâm triển khai thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 583 đảng viên, vượt hơn 29% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra; thành lập mới 2 chi bộ, hợp nhất 2 chi bộ trực thuộc để thành lập mới 1 đảng bộ cơ sở trực thuộc, nâng tổng số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy lên 59 tổ chức. Công tác xây dựng và củng cố các chi bộ thôn làng được quan tâm, đến nay 100% thôn làng có đảng viên, 111/112 thôn làng có tổ chức Đảng, tỷ lệ đạt trên 99% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên.

Ngoài ra, thông qua việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, đã giúp các tổ chức Đảng, đảng viên gần dân, hiểu dân nhiều hơn và giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ngày càng hiệu quả.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *