(kontumtv.vn) – Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là ở vùng nông thôn.

xã được chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới của thành phố Kon Tum, bước đầu xã Đoàn Kết gặp không ít khó khăn. Tháng 9/2014, xã chỉ đạt 13/19 tiêu chí, 6 tiêu chí chưa đạt là trường học, giao thông, y tế, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa và hộ nghèo. Nhưng nhờ huy động tối đa mọi nguồn lực, cùng với sự tham gia đóng góp nhiệt tình của người dân, đến cuối năm 2014 xã Đoàn Kết cơ bản đã đạt 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Ông Phạm Việt Hải, Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết nói: “Dân hiến đất, vật kiến trúc trong công tác giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công lao động, rồi đóng góp tiền sang lấp mặt bằng, xây dựng các đường trục thôn, rồi đường ngõ xóm. Đến cuối năm 2014, chúng tôi cơ bản hoàn thành chương trình nông thôn mới theo Nghị quyết của thành phố đề ra”.

Xã vùng sâu đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới
Xã vùng sâu đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới

Trước đây, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei còn rất nhiều khó khăn, nhưng từ khi được chính quyền các cấp tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng,  bộ mặt ở các khu dân cư đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân từng bước được cải thiện đáng kể. Đến nay, xã đã hoàn thành được nhiều tiêu chí về nông thôn mới, trong đó có các tiêu chí nổi bật như tổ chức sản xuất, cơ cấu lao động, về hệ thống lưới điện, thủy lợi, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo. Ông Lê Hải Lâm, Chủ tịch UBND xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei cho biết: “Nhận thức đây là một nhiệm vụ quan trọng, cả hệ thống chính trị của xã đều vào cuộc và cũng huy động nguồn lực của nhân dân, đặc biệt là huy động nhân dân tham gia ngày công, hiến đất, vật kiến trúc để tham gia làm đường và làm các công trình phục vụ an sinh xã hội trên địa bàn. Đến nay xã đã đạt 10/19 tiêu chí”.

Ngay từ đầu năm 2014, các địa phương đã đồng loạt phát động và ra quân làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và đã tạo được sức lan tỏa trong dân. Kết quả, đến nay các địa phương đã xây dựng được hơn 54 km đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa 600m kênh mương nội đồng. Ông Trần văn Chương, Phó Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Kon Tum nói: “Tỉnh đã xác định khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới là giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và một số cơ sở vật chất văn hóa. Năm qua đã huy động  được sức dân tham gia và thực hiện đúng phương châm: dân làm, Nhà nước hỗ trợ. Kết quả đến cuối năm, tỉnh đã có thêm 2 xã đạt cơ bản 19/19 tiêu chí về nông thôn mới. Bình quân có 7,25 tiêu chí/xã. Số  xã đạt dưới 5 tiêu chí giảm  nhiều so với năm 2013, giảm khoảng 50%”

Trong năm 2014, tỉnh Kon Tum đã ưu tiên tập trung nguồn vốn đầu tư tại 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới, nhờ đó đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có thêm 2 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay 100% xã điểm hoàn thành Đồ án quy hoạch chung về xây dựng nông thôn mới, 13/22 xã đang triển khai quy hoạch chi tiết, có 15 xã đạt từ 11-18 tiêu chí, có 49 xã đạt chuẩn 5-10 tiêu chí. Ông Trần văn Chương cho biết kế hoạch của tỉnh về xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới: “Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện theo phương châm là dân làm, Nhà nước hỗ trợ, thực hiện tốt Quyết định  991 của UBND tỉnh về chính sách đầu tư xây dựng một số công trình cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2015 đạt đúng theo yêu cầu là 20% số xã đạt được nông thôn mới, không có xã nào đạt dưới 5 tiên chí”.

Có thể nói Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới của tỉnh Kon Tum trong năm 2014 đã đạt được những kết quả khả quan. Qua đó tạo động lực cho các địa phương và các cấp, ngành thực hiện tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo.

                                                                           Duy Phong – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *