(kontumtv.vn) – Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế tập thể, mà trọng tâm là hợp tác xã và tổ hợp tác trên bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến và phát triển so với trước. Thế nhưng, để kinh tế tập thể trên địa bàn phát triển đúng hướng và có hiệu quả, đáp ứng với xu thế và yêu cầu phát triển hiện nay đang là vấn đề hết sức nan giải đặt ra trước nhiệm kỳ Đại hội mới của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Được thành lập từ năm 1978, sau khi có chủ trương chuyển đổi mô hình hợp tác xã, năm 1996 Hợp tác xã Vận tải cơ giới Tiền Phong đã tiến hành sắp xếp, đổi mới mô hình hoạt động. Từ đó, HTX đi vào hoạt động ổn định hơn và ngày một phát triển. Từ chỗ chỉ có 17 xe, đến nay HTX đã phát triển lên 40 xe, với 11 tuyến cố định, trong đó có 5 tuyến đường dài đi thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Trị và nhiều tuyến nội tỉnh. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2008 – 2013, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, nhưng HTX vẫn duy trì hoạt động tốt. Điều quan trọng là HTX đã khai thác tài, tuyến ổn định, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho xã viên.

Ngoài các HTX trong lĩnh vực vận tải, công nghiệp – tiểu thu công nghiệp, thương mại – dịch vụ, hiện nay hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đang được đánh giá là lĩnh vực HTX hoạt động ổn định và có hiệu quả nhất. Tuy số lượng còn ít, với 5 đơn vị, tập trung ở những vùng thuận lợi, nhưng quỹ tín dụng nhân dân đã trở thành kênh huy động vốn và cho vay có hiệu quả, tích cực hỗ trợ xã viên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát triển được 97 HTX và gần 100 tổ hợp tác, tăng 22 HTX và 59 tổ hợp tác so với đầu nhiệm kỳ. Tuy hoạt động còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã đóng góp một phần quan trọng vào phát triển kinh tế của tỉnh. Đặc biệt là đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ cho kinh tế hộ phát triển. Ông Nguyễn Đình Quảng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đánh giá: 5 năm qua, mô hình HTX, bao gồm cả hình thức hợp tác từ thấp đến cao, rồi các tổ hợp tác, phát triển tương đối khả quan. Rất nhiều mô hình mới đã xuất hiện, như mô hình chuyên canh cây cao su, cây cà phê, với nhiều nhóm hộ, tổ hợp tác, HTX, đã hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ phát triển. Đặc biệt là các HTX của các huyện Đăk Hà, Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum với các mô hình thanh long ruột đỏ,  nuôi heo rừng tại gia đình. Huyện Kon Plông với các mô hình rau hoa xứ lạnh, nuôi cá nước lạnh. Các mô hình bước đầu có những cái khó khăn, nhưng đã mở ra hướng phát triển kinh tế, tạo ra hiệu quả nhất định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Một phần do cơ chế chính sách chưa đồng bộ, nhưng phần lớn là do năng lực thực tại của các HTX, nhóm hộ và tổ hợp tác còn hạn chế, không đủ sức cạnh tranh với cơ chế thị trường hiện nay. Trong số 97 HTX đã có gần 20 HTX đã giải thể hoặc ngừng hoạt động và số HTX hoạt động có hiệu quả cũng còn khiêm tốn. Ông Nguyễn Đình Quảng cho biết: Khó khăn nhất hiện nay đối với HTX là các chính sách quy định tại Nghị định 58 vẫn chưa triển khai được. Đó là chính sách về đất đai, đây là lĩnh vực có thể nói là rất khó khăn, chính sách, chủ trương thì rất đúng, nhưng triển khai thì gặp nhiều vướng mắc. Thứ hai là chính sách về vay vốn. Ngoài ra là khoa học công nghệ, do trình độ còn hạn chế nên các tổ hợp tác, HTX cũng chưa tiếp cận được nhièu với những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Rồi vấn đề xúc tiến thương mại, các hội chợ, do yếu thế về tài chính,  nên các tổ hợp tác, HTX hầu như không tham gia được, trong khi đó các doanh nghiệp rất có lợi thế trong lĩnh vực này.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế tập thể,  nhất là các nhóm hộ, tổ hợp tác và hợp tác xã phát triển đúng hướng, đúng yêu cầu theo quy định của Luật Hợp tác xã mới 2012 đang là vấn đề đặt ra trước nhiệm kỳ Đại hội mới của Liên minh HTX tỉnh trong thời gian sắp tới.

                                                                  Quang Mẫn – Duy Phong 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *