Kon Tum đã giao khoán quản lý bảo vệ hơn 320.000 ha rừng
Kon Tum đã giao khoán quản lý bảo vệ hơn 320.000 ha rừng

(kontumtv.vn) – Từ năm 2011, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng bắt đầu thực hiện. Nhờ đó, đời sống của các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng đã được nâng cao rõ rệt. Bình quân mỗi ha rừng cung ứng dịch vụ được chi trả trong giai đoạn 2011-2013 là 390.000/ha/năm. Toàn bộ diện tích hơn 320.000 ha rừng cung ứng dịch vụ được tổ chức quản lý, bảo vệ chặt chẽ, diện tích khoán cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư được nâng lên hàng năm. Từ nguồn vốn chi trả dịch vụ môi trường, các chủ rừng đã trồng mới được gần 300 ha rừng, qua đó góp phần nâng cao độ che phủ và giá trị dịch vụ sinh thái do rừng cung cấp.

                                                                          Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *