(kontumtv.vn) – Cùng với chặng đường 70 năm phát triển của ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch, từ khi thành lập lại tỉnh năm 1991 đến nay, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum đã có nhiều chuyển biến, phát triển về mọi mặt và hiện đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Những ngày này, hòa trong không khí thi đua sôi nổi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp, cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đang nỗ lực thi đua và tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2015). Tiếp nối truyền thống vẻ vang 70 năm của ngành, nhìn lại chặng đường gần 25 năm thành lập lại tỉnh, ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh đã có những bước phát triển dài về mọi mặt. Nổi bật nhất là các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao đã được duy trì và phát triển sâu rộng ở mỗi địa phương, cơ sở, khu dân cư; vừa phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, nhất là trong các dịp lễ, tết. Ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Kon Tum nói: “Trong những năm qua, ngành đã nỗ lực  phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa sự nghiệp ván hóa, thể thao và du lịch phát triển, góp phần vào việc xây dựng và phát triển con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung các hoạt động văn hóa, văn nghệ được ngành duy trì, thường xuyên phục vụ các vùng sâu, vùng xa. Công tác quản lý, sưu tầm và bảo tồn các giá trị di sản văn hóa của đồng bào cũng được ngành thường xuyên quan tâm và tổ chức các hoạt động đưa các đoàn nghệ nhân tham gia tại liên hoan của tỉnh, Trung ương và một số nước bạn”.

Trong 5 năm qua, phong trào thể dục, thể thao của tỉnh có những bước khởi sắc đáng kể. Cùng với việc đầu tư xây dựng sân vận động tỉnh, thăng hạng đội bóng đá tỉnh; khôi phục và duy trì giải bóng đá, bóng chuyền phong trào hàng năm, hiện nay việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng các sân bóng, bãi tập ngày càng đẩy mạnh; phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân đã phát triển mạnh mẽ và đều khắp ở các địa phương, cơ sở. Ông Trần Anh Dũng, Phó Trưởng Phòng VHTT huyện Đăk Hà cho biết: “Phong trào TDTT trên địa bàn huyện Đăk Hà rất mạnh mẽ, đã thực sự đi vào đời sống. Ở các khu dân cư, cứ vào mỗi buổi chiều thì phong trào rèn luyện TDTT đã trở thành một truyền thống. Đối với mỗi gia đình và mỗi người dân đã có sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của việc rèn luyện TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, góp phần tạo cho con người phát triển một cách toàn diện và xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh”.

Hiện nay, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển sâu rộng. Số thôn, làng, khu dân cư và hộ gia đình được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa ngày càng tăng; thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 320 đội nghệ nhân cồng chiêng, với hơn 1.800 bộ cồng chiêng còn sử dụng đang được lưu giữ; phong trào khôi phục nhà rông truyền thống được thực hiện gần như đều khắp ở các làng đồng bào DTTS. Hoạt động của Bảo tàng, Thư viện tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, quảng bá hình ảnh đất và người Kon Tum đến rộng rãi người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

 Phát huy những kết quả đạt được, hiện nay, cùng với cả nước, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đang nỗ lực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ông Phan Văn Hoàng nói: “Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của tỉnh về việc triển khai Nghị quyết 33, đối với ngành, chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đẩy mạnh phục vụ các hoạt động về văn hóa đến với cơ sở, nhằm tạo cho người dân hiểu được về Nghị quyết 33 để có tinh thần trách nhiệm trong việc đoàn kết, thống nhất, tinh thần yêu nước. Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cũng như xây dựng cộng đồng thôn làng, tổ dân phố văn hóa để góp phần tăng cường tình làng nghĩa xóm”.

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là nhiệm vụ, là mục tiêu quan trọng, xuyên suốt trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn.

Càng tự hào với truyền thống 70 năm vẻ vang của ngành, những ngày này, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum đang phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phấn đấu, khắc phục  khó khăn, quyết tâm thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao, để luôn xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.

                                                                       Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *