(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa tổ chức họp Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” tỉnh Kon Tum. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm chủ trì cuộc họp.

Họp BTC cuộc thi viết
Họp Ban Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp 2013

Cuộc thi nhằm mục đích phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước vững mạnh. Đối tượng tham gia bao gồm mọi người dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh. Bài dự thi phải trả lời 9 câu hỏi liên quan đến Hiến pháp năm 2013 bằng hình thức viết tay hoặc đánh máy. Theo dự kiến, thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ nay đến cuối tháng 4/ 2015 tại Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Sở Tư pháp tỉnh. Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể có bài viết dự thi xuất sắc.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đã chính thức phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” tỉnh Kon Tum, đồng thời đề nghị các ban, ngành liên quan như Sở Tư pháp, Sở Thông tin & Truyền thông, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đoàn thể và cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa, kết quả của cuộc thi đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần đưa Hiến pháp 2013 nhanh chóng đi vào cuộc sống.

           Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *