(kontumtv.vn) – Xác định xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn, trong những năm qua, LĐLĐ tỉnh đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cấp Công đoàn phát triển đoàn viên, thành lập, củng cố, kiện toàn các tổ chức Công đoàn, nhất là các Công đoàn ngoài quốc doanh để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất.

Xác định phát triển đoàn viên và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là hai yếu tố quan trọng hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn, nâng cao vị trí, vai  trò của Công đoàn cơ sở, những năm qua, ngoài việc củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở trong khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc phát triển đoàn viên, thành lập các tổ chức Công đoàn cơ sở ở khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh – một trong những lĩnh vực đang có chiều hướng phát triển mạnh hiện nay, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn của tỉnh ngày một vững mạnh. Bà Đinh Thị Ngọc Thu, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Kon Tum luôn xác định cơ sở là nền tảng của tổ chức Công đoàn. Việc phát triển, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh nó có ý nghĩa đặc biệt và quan trọng trong sự sống còn của tổ chức. Đội ngũ công nhân của tỉnh Kon Tum không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Đặc biệt là lãnh đạo Công đoàn của cơ sở của các doanh nghiệp cũng đã khẳng định được mình để nâng cao được vị thế của tổ chức Công đoàn trong đơn vị”.

Gặp mặt cán bộ Công đoàn tỉnh Kon Tum nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn VN
Gặp mặt cán bộ Công đoàn tỉnh nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt nam

Đến nay, toàn tỉnh đã có 969 Công đoàn cơ sở, với trên 34.000 đoàn viên. Riêng trong 6 tháng đầu năm đã phát triển 10 Công đoàn cơ sở, với gần 400 đoàn viên mới. Chất lượng hoạt động ngày một nâng cao và đổi mới. Hàng năm có từ 75- 80% Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, không còn Công đoàn cơ sở yếu kém.

Tuy nhiên, do phần lớn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh thuộc loại doanh nghiệp nhỏ, nhiều doanh nghiệp mang tính chất hộ gia đình, số lượng công nhân lao động ít, nằm phân tán, nhỏ lẻ nên rất khó khăn trong việc vận động thành lập Công đoàn cơ sở. Ngay ở thành phố Kon Tum, một trong những địa bàn tập trung số doanh nghiệp nhiều nhất tỉnh, nhưng trong 7 tháng năm 2014 chỉ phát triển được 1 Công đoàn cơ sở, chỉ đạt 20% chỉ tiêu đề ra trong năm. Ông Nguyễn Danh Hương, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Kon Tum nói: “Theo quan điểm của tôi thì cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, phải đi tận từng doanh nghiệp để trao đổi với ban giám đốc các doanh nghiệp để từ đó các doanh nghiệp ngoài quốc doanh họ hiểu về chức năng, vai trò, nhiệm vụ của Công đoàn, trong đó một chức năng trọng tâm, cơ bản là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ để từ đó tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn”.

 “Định hướng trong thời gian tới, Nghị quyết của Đại hội 9 Công đoàn tỉnh Kon Tum xác định, ngoài những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu thì sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả của Công đoàn cơ sở và đặc biệt là phát triển đoàn viên và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra là phát triển 5.000 đoàn viên”. Bà Đinh Thị Ngọc Thu cho biết.

Ngoài mục tiêu phát triển 5.000 đoàn viên mới, trong nhiệm kỳ 2013- 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề ra mục tiêu phấn đấu có 70% trở lên số doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài Nhà nước đủ điều kiện theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập Công đoàn cơ sở và 60% số công nhân lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn. Hàng năm có trên 75% CĐCS khu vực Nhà nước và trên 60% CĐCS khu vực ngoài Nhà nước đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Đây là những nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng mà các cấp Công đoàn trong tỉnh đang hướng đến, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

                 Quang Mẫn- Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *