(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, các già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tích cực phát huy vai trò của mình, cùng với nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông A Thông, già làng thôn Đăk Wấk (xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei)  luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, già làng A Thông luôn tuyên truyền, vận động bà con xây dựng nếp sống mới văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Gìa làng A Thông nói: “Giữ gìn truyền thống văn hóa của người dân tộc thì cái nào tốt mình phải duy trì, cái nào lạc hậu thì phải bỏ. Thôn ở đây thành lập một hội đồng già làng, ngày nghỉ hay ngày lễ của thôn dạy cho thế hệ trẻ, các đội nhí chiêng, nhí múa cùng nhau vui chơi, múa hát”.

Hơn 60 tuổi đời, ông A Kíp (thôn Đăk Ga, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei) luôn được bà con trong thôn kính trọng. Mặc dù tuổi cao nhưng ông luôn là người tiên phong trong việc phát triển kinh tế, không chỉ trồng bời lời, lúa nước, mì, mà ông còn mạnh dạn đầu tư chăn nuôi hơn 10 con trâu và dê trên diện tích 3 ha đất đồi của gia đình. Từ chỗ nghèo khó, đến nay gia đình ông đã có nguồn thu nhập hằng năm hơn 60 triệu đồng. Ông A Kíp cho biết: “Ông già cũng suy nghĩ nay đất nước đã hòa bình, gia đình bây giờ là phải đủ ăn, phải quyết tâm bỏ sức lực của mình để xóa đói giảm nghèo, ông già cũng phấn đấu như thế. Bây giờ sức khỏe không như thanh niên nhưng ông già cũng quyết tâm làm, một là ao cá, hai là vườn, ba là làm ruộng, quyết tâm cố gắng vươn lên làm giàu”.

Các già làng, người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội
Các già làng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội ở khu dân cư

Trong giai đoạn 2012 – 2015, tỉnh Kon Tum có hơn 2.500 già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Họ chính là hạt nhân, là cầu nối của Đảng, chính quyền trong việc chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về công tác xóa đói, giảm nghèo, khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế gia đình; phát huy và bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Ngoài ra, vai trò của các già làng, người có uy tín còn thể hiện trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; vận động bà con nâng cao ý thức, phòng chống tội phạm, không tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu. Với những đóng góp tích cực của già làng, người có uy tín cùng với sự quan tâm của chính quyền và các đoàn thể, đến hết năm 2014 toàn tỉnh có 842/847 khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước tại cộng đồng; 524/847 khu dân cư được công nhận “khu dân cư văn hóa”. Bà Y Phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Kon Tum ghi nhận: “Các già làng, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum thời gian qua đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, đóng góp ý kiến trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đại diện cho ý chí làm chủ của nhân dân, là những người tích cực nhất trong việc tham gia tổ hòa giải, có trách nhiệm và đảm nhiệm những trọng trách quan trọng ở khu dân cư. Những đóng góp của họ đã góp phần quan trọng vào việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng tại địa phương. Đây cũng là tiền đề quan trọng để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc”.

Có thể nói, trong những năm qua già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã góp phần to lớn trong việc phát triển kinh tế – xã hội, giúp bà con từng bước vươn lên giảm nghèo bền vững, giữ vững ổn định an ninh chính trị tại địa phương. Họ chính là chỗ dựa vững chắc cho chính quyền ở cơ sở trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với người dân.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *