(kontumtv.vn) – Cùng với phong trào phụ nữ trong tỉnh, Hội LHPN huyện Kon Plông đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng phát triển tổ chức Hội, đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, quan tâm nâng cao đời sống cho hội viên, trong đó có nhiều mô hình hỗ trợ, giúp đỡ hội viên thoát nghèo có hiệu quả đang được nhân rộng.

Tính đến nay,  huyện Kon Plông đã có trên 1.600 hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm ở 60 tổ tại 89 chi hội, với số tiền tiết kiệm trên 235 triệu đồng để giúp cho các chị em vay phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh mô hình phụ nữ tiết kiệm,  thời gian gần đây, Hội LHPN huyện Kon Plông đã triển khai nhiều mô hình mới như “Nuôi heo đen địa phương”, “vốn vay thôn bản”… Chị Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Kon Plông cho biết: “Với phương châm của chúng tôi là hướng về cơ sở, Huyện hội đã hướng dẫn các cơ sở hội, tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt các phong trào như làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau thoát nghèo bền vững và tham gia phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi và giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Các mô hình như tổ nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm, rồi tiết kiệm vốn vay thôn bản…”

Sinh hoạt Hội Phụ nữ ở cơ sở
Sinh hoạt Hội Phụ nữ ở cơ sở

Thông qua các mô hình hoạt động của Hội đã giúp cho các hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức, biết tính toán trong làm ăn, chi tiêu trong gia đình, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao đời sống. Chị Y Tuấn (thôn Kon Chênh, xã Măng Cành) nói: “Trong thời gian qua, cũng nhờ Hội Phụ nữ xã tuyên truyền, tập huấn, rồi cho vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, trồng cà phê, cam quýt, chăn nuôi nên hiện tại gia đình tôi cũng khá giả hơn”.

Đặc biệt thông qua các phong trào hoạt động Hội, nhất là các mô hình hỗ trợ giúp chị em phát triển kinh tế, nâng cao đời sống đã thu hút ngày càng nhiều chị em phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội. Toàn huyện có 9 tổ chức cơ sở Hội, 89 chi hội, với trên 3.600 hội viên, chiếm 75% tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.Chị Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Kon Plông cho biết: “Để hoạt động Hội ngày càng vững mạnh, Huyện Hội đã thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ được tham gia tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng nâng cao trách nhiệm của Hội, năng lực cán bộ, đáp ứng với yêu cầu công tác trong tình hình mới”.

Với sự cố gắng, nỗ lực, thời gian gần đây phong trào hoạt động của phụ nữ huyện Kon Plông đã có bước phát triển đáng kể. Từ chỗ đa số các cơ sở hoạt động ở mức trung bình, yếu kém, đến nay tất cả các tổ chức cơ sở Hội đều đạt loại khá trở lên và đang tích cực nhân rộng các mô hình mới, các mô hình hoạt động có hiệu quả ra diện rộng ở các xã vùng sâu, vùng xa như Xã Hiếu, Pờ Ê, Đăk Tăng, Măng Bút, Đăk Ring, Đăk Nên, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho hội viên, phụ nữ.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *