"Qũi vì người nghèo"
Lễ phát động “Qũi vì người nghèo”

(kontumtv.vn) – Từ năm 2009 đến nay, “Quỹ vì người nghèo” tỉnh Kon Tum đã huy động được số tiền trên 64 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hơn 2.440 căn nhà đại đoàn kết, nâng cấp, sửa chữa 248 căn nhà, lồng ghép với nguồn vốn Chương trình 30a và Dự án 167  để hỗ trợ xây dựng 237 căn nhà cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, chương trình An sinh xã hội đã huy động được số tiền trên 400 tỷ đồng để xây dựng, tôn tạo, sửa chữa các công trình phúc lợi, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng gặp nhiều khó khăn để ổn định cuộc sống.

Thông qua cuộc vận động đã phát huy được tinh thần tương thân, tương ái trong các tầng lớp nhân dân, hỗ trợ, giúp đỡ cho nhiều hộ thoát nghèo, có nhà ở ổn định; số hộ giàu và khá ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, bình quân giảm khoảng 4,5%/năm.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *