(kontumtv.vn) – Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQVN các cấp trên địa bàn huyện Đăk Tô đã vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp đóng góp được hơn 900 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” của huyện. Nguồn quỹ được tập trung xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Qui

Đăk Tô xây dựng nhà Đại đoàn kết từ  Qũi “Vì người nghèo”

 Ngoài ra, UBMTTQVN huyện phối hợp với các nguồn lực khác, sự hỗ trợ của các tỉnh bạn, phân bổ từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, đã xây dựng được 275 căn nhà đại đoàn kết, góp phần cùng địa phương xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vươn lên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *