(kontumtv.vn) – Cùng với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, những năm qua, quyền con người, một trong những khát vọng, thành quả đấu tranh của nhân loại, luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể quan tâm và ngày càng được đảm bảo, phát huy.

Một trong những thành tựu nổi bật nhất và là công cụ hiệu quả nhất cho việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người chính là hệ thống pháp luật. Những năm qua, ngoài việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đang được tăng cường, đẩy mạnh. Trong đó có những bộ luật lớn trực tiếp bảo đảm các quyền con người như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Báo chí, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Bình đẳng giới… Đây là điều kiện căn bản để đảm bảo quyền con người được thực hiện một cách tốt nhất.

PHAT HUY

Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm, chú trọng. Hàng năm, thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng khó khăn, tỉnh Kon Tum đã được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới. Đến này, toàn tỉnh đã cơ bản xóa được nhà tạm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 14%. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống của nhân dân. Người dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Ông A Nhất, Già làng Kon Bưu, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy nói: “Chủ trương, đường lối của Đảng là rất quan tâm đến bà con dân làng, nhất là đối với người dân tộc thiểu số. Từ chủ trương, chính sách xóa đói giảm nghèo, chính sách làm nhà, đào giếng cho dân, hỗ trợ  cho vay vốn và nhiều chương trình dự án khác của Nhà nước, được dân làng hoan nghênh”.

Đến nay, hệ thống trường lớp tiếp tục được củng cố và mở rộng, tất cả các xã đều có đủ 3 bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Tỷ lệ học sinh huy động ra lớp ngày càng tăng, chất lượng giáo dục từng bước được cải thiện, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, tất cả các huyện trong tỉnh đều có trường phổ thông dân tộc nội trú. Số trường tiểu học, trung học cơ sở bán trú trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tăng, hỗ trợ tích cực trong việc học tập của học sinh. Thầy giáo Trần Ngọc Mạnh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT- THCS Ngọc Linh, huyện Đăk Glei cho biết: “Chất lượng học sinh hàng năm tăng lên rất rõ rệt. Cứ bình quân mỗi năm tăng lên từ 5-10% học sinh khá giỏi, công tác duy trì học sinh luôn luôn đạt 100%. Ngoài ra, các em được tham gia các hoạt động ngoại khóa, tiếp cận với xã hội, các em đã nhanh nhẹn hơn và kỹ năng giao tiếp của các em hiện nay rất là tốt”.

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm ngay từ cơ sở. Các hộ nghèo đều được cấp thẻ BHYT, khám chữa bệnh miễn phí. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động ổn định, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 4 tôn giáo chính là Công giáo, Phật giáo, Cao đài, Tin lành và một số ít tín đồ Phật giáo Hòa hảo. Tổng số tín đồ các tôn giáo gần 197.000 người, chiếm 41% dân số toàn tỉnh. Công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương với các chức sắc tôn giáo trong chăm lo đời sống bà con giáo dân luôn được quan tâm. Mục sư Ân Ước, Hội trưởng Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh Đăk Glei nói: “Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng cho đến nay, nói chung đạo của Chúa ở Đăk Glei, gọi là Hội Thánh như chúng tôi thường dùng đã trở lại và Nhà nước vẫn tạo điều kiện cho sinh hoạt bình thường. Đối với tín đồ của một người tôn giáo giống như chúng tôi, theo Chúa dạy là phải vâng phục bậc cầm quyền, vâng phục những người lãnh đạo cấp trên mình. Một người tín đồ trong đất nước Việt Nam thì phải có trách nhiệm xây dựng đất nước”.

Xây dựng một xã hội, trong đó mọi người đều được thụ hưởng quyền con người, là mục tiêu cao cả của toàn xã hội hiện nay. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là thể hiện ở mức cao nhất quyền con người cho mọi người dân Việt Nam.

 Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *