(kontumtv.vn) – Việc thực hiện rà soát chính sách người có công trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn  nhiều hạn chế, đặc biệt là phiếu rà soát thông tin chưa đầy đủ, rõ ràng, gây khó khăn trong công tác điều tra. Đây là nhận định được nhiều đại biểu đưa ra tại Hội nghị rút kinh nghiệm rà soát điểm thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh do Ban Rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tỉnh tổ chức.

Hội nhgij rà soát
Hội nghị rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công

Để thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng  rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015, tất cả 9  huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh  đã thành lập Ban Rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và xây dựng kế hoạch rà soát, tổ chức tập huấn cho các xã, phường, thị trấn. Riêng đối với đơn vị thực hiện điểm là phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, sau khi tập huấn, phường đã triển khai thành lập tổ rà soát ở khu dân cư và đã có kết quả rà soát.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu có ý kiến, việc thực hiện rà soát chính sách người có công trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn một số hạn chế: Việc triển khai thành lập ban rà soát, tổ chức cho các tổ dân phố rà soát chậm; phiếu rà soát thông tin chưa đầy đủ, rõ ràng, gây khó khăn trong công tác điều tra; đối tượng trong diện rà soát gồm nhiều nhóm, nhiều tiêu chuẩn và chế độ ưu đãi trong khi các thành viên tổ rà soát tổ dân phố và ban rà soát cấp phường hầu hết không phải là cán bộ chuyên môn nên chưa nắm đầy đủ và chính xác các chế độ chính sách để giải thích cho đối tượng . . .

Tại Hội nghị, Ban rà soát cấp tỉnh đề nghị các địa phương phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc phối hợp thực hiện rà soát; chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra, phân loại đối tượng trong diện được xem xét giải quyết chế độ, hướng dẫn làm hồ sơ theo quy định; tập trung khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong rà soát điểm để rút kinh nghiệm triển khai tổng rà soát trên địa bàn toàn tỉnh.

                                                                          Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *