(kontumtv.vn) –  Toàn tỉnh hiện có khoảng 540 ha mặt nước ao hồ nuôi trồng thủy sản, tăng gần 20 ha so với diện tích cùng kỳ năm ngoái. Ngoài các ao hồ được cải tạo, tu bổ đầu tư để thả nuôi các loại cá nước ngọt, bước đầu, các địa phương  đã hình thành được khoảng 35 lồng nuôi cá lòng hồ các công trình thủy điện và duy trì một số ao hồ nuôi cá nước lạnh tại địa bàn huyện Kon Plông.

Kthac TS

Đánh bắt cá trên lòng hồ thủy lợi Đak Uy

 Quý I năm nay, sản lượng đánh bắt thuỷ sản  trên địa bàn tỉnh ước đạt 410 tấn, tăng 19% (66 tấn) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng cá nuôi nước ngọt đạt 227 tấn, tăng 18% so với cùng quý năm ngoái; sản lượng khai thác cá nước ngọt đạt 183 tấn, tăng hơn 20 % so với cùng kỳ. Sản lượng cá nước ngọt gia tăng đều trong thời gian qua nhờ mức độ ổn định sản xuất và khả năng chủ động được nguồn cung tại địa bàn tỉnh.

                                                                                Nghĩa  Hà – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *