(kontumtv.vn) – Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Công Thương đã thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị năm 2014 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong năm 2015, đồng thời giải đáp câu hỏi của cơ quan truyền thông về các vấn đề liên quan.

Sở Công Thương tỉnh kon Tum họp báo
Sở Công Thương tỉnh kon Tum họp báo quí IV năm 2014

Năm 2014, mặc dù chịu tác động khs khăn chung của tình hình kinh tế, nhưng ngành Công Thương tỉnh vẫn đạt một số kết quả khả quan. Trong năm, Giá trị sản xuất ước thực hiện 3.460 tỷ đồng, đạt 106,5% kế hoạch năm và tăng 17% so với cùng kỳ. Tình hình thị trường và giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định và duy trì được nhịp độ phát triển, không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong năm 2014 ước thực hiện là 10.606 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch đề ra và tăng 26% so cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2014 ước đạt 65 triệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ và đạt 75,6% so với kế hoạch. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa năm 2014 ước đạt 8,494 triệu USD, giảm 22% so với thực hiện cùng kỳ.

  Trong năm, ngành Công Thương đã hoàn thành việc lập quy hoạch phát triển điện lực các huyện Kon Plông, Sa Thầy, Ngọc Hồi, thành phố Kon Tum giai đoạn 2012-2015, có xét đến năm 2020, quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện, đồng thời Sở đã hoàn thành đề án thăm dò cát sỏi lòng sông Đăk Bla đoạn từ cầu treo Kon Klo về phía thượng nguồn thuộc địa bàn thành phố Kon Tum.

Năm 2015, ngành Công Thương tỉnh sẽ tập trung các giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo mối gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với cơ sở nhằm phát huy năng lực sản xuất của doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của ngành. Tăng cường công tác đầu tư hạ tầng công nghiệp, hạ tầng thương mại để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn, khôi phục và phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp truyền thống, kiện toàn và phát triển mạng lưới cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh như chế biến nông lâm sản, phát triển thủy điện, khai thác và chế biến khoáng sản. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư theo đúng chủ trương, định hướng của tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác bình ổn giá trị trường, chương trình tiết kiệm điện; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và công tác đưa hàng Việt về nông thôn; đấu tranh và xử lý nghiêm các hiện tượng đầu cơ, gian lận thương mại, buôn lậu và trốn thuế.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *