(kontumtv.vn) – Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu, phát triển mạnh các ngành công nghiệp có lợi thế, có tiềm năng thế mạnh của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn để sớm đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, là những nhiệm vụ trọng tâm trong năm mới ngành Công Thương  tỉnh Kon Tum đề ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của ngành.  

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Coogn Thương năm 2015
Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương tỉnh Kon Tum năm 2015

Trong năm 2014, tuy tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, nhưng với sự cố gắng nỗ lực, ngành Công Thương tỉnh đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 22% so với cùng kỳ và vượt 13% so với kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 25% so với cùng kỳ và vượt 26% so với kế hoạch. Công tác đầu tư, phát triển ngành tiếp tục được quan tâm, mở rộng, với tổng vốn đầu tư trong năm gần 855 tỷ đồng. Nổi bật là đầu tư đường dây và trạm biến áp 220Kv trên 400 tỷ đồng, tạo điệu kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp của tỉnh trong những năm tới.

Trong năm 2015, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, ngành Công Thương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, tiếp tục quan tâm tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại – dịch vụ, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng giảm chi phí, đổi mới công nghệ thiết bị để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. Tăng cường công tác đầu tư hạ tầng công nghiệp, thương mại để thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của ngành như chế biến nông – lâm sản, phát triển thủy điện, khai thác và chế biến khoáng sản. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn, khôi phục và phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp truyền thống, kiện toàn và phát triển mạng lưới cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Tích cực triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đẩy mạnh công tác đưa hàng Việt về nông thôn; đẩy mạnh công tác phát triển thị trường nội địa, thực hiện tốt các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước; tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm soát tình hình giá cả, quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Thực hiện tốt công tác qui hoạch và quản lý qui hoạch để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư theo đúng chủ trương, định hướng của tỉnh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp tăng 13,3%, thương mại tăng 24%, xuất khẩu tăng 32,3% so với năm 2014.

                                                            Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *