(kontumtv.vn) – Trong năm 2013, tập thể cán bộ, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn đã thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển Kinh tế – Xã hội và các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2013, huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, tăng cường công tác thu hút đầu tư. Trong năm 2013, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 11 dự án; cấp giấy chứng nhận đầu tư 14 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 1.400 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh 9 dự án; thu hồi chủ trương đầu tư 3 dự án và chứng nhận đầu tư 1 dự án. Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai tích cực, giải quyết công việc cho các tổ chức và cá nhân đúng quy định, đảm bảo về mặt thời gian và chất lượng. Trong năm đã giải quyết đăng ký thành lập mới doanh nghiệp cho 168 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 1.000 tỷ đồng; thành lập mới 64 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Hội thảo xúc tiến đầu tư giữa UBND tỉnh với các đại diện xúc tiến đầu tư Việt Nam tại nước ngoài; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án đã cho chủ trương và dự án đã được cấp chứng nhận đầu tư. Hoạt động kinh tế đối ngoại và hợp tác quốc tế do Sở chủ trì đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch về hội nhập quốc tế nói chung, hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng cơ bản bám sát với thực tiễn và điều kiện, yêu cầu của tỉnh. Quan hệ của tỉnh  với các đối tác không ngừng củng cố, mở rộng và đi vào chiều sâu.

skh

Cán bộ, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư  dự  hội nghị tổng kết công tác Kế hoạch và Đầu tư.

Năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ quan trong sạch, dân chủ, văn minh theo hướng hiện đại.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *