(kontumtv.vn) – Từ năm 2012 đến nay, UBMTTQVN và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum đã thực hiện 13 lượt giám sát việc tuân theo pháp luật tại các nhà tạm giam và 23 lượt tại các xã, phường, thị trấn đối với việc thi hành án treo, cải tạo. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQVN và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Hội nghị
Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Qui chế phối hợp

Thông qua Quy chế phối hợp giai đoạn 2012 – 2014, UBMTTQVN và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều công tác liên quan như: Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp ý xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm,  kiểm tra, giám sát các hoạt động tư pháp, tham gia hoạt động tố tụng hình sự và dân sự, tuyển chọn kiểm sát viên… Ngoài ra, 2 cơ quan đã thực hiện 13 lượt giám sát việc tuân theo pháp luật tại các nhà tạm giam và  23 lượt tại các xã, phường, thị trấn đối với việc thi hành án treo, cải tạo; làm tốt công tác phối hợp giới thiệu  người đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại kiểm sát viên; tham gia cử thành viên vào hội thẩm nhân dân để xem xét các vụ án…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến, thống nhất 16 điều cần tập trung triển khai quy chế phối hợp gắn với nhiệm vụ trong tình hình mới của địa phương. Đồng thời, thống nhất ban hành Quy chế phối hợp giai đoạn 2014-2019.

Nhân dịp này, có 6 tập thể và 6 cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì có nhiều đóng góp tích cực  trong việc thực hiện Qui chế phối hợp của hai đơn vị.

                                                                         Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *