(kontumtv.vn) – Vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới từ 2011-2013 và gặp mặt cán bộ lãnh đạo nữ nhân Kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2014).

sk3n

Các đại biểu dự hội nghị sơ kết 3 nă, thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới.

Trong 3 năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ đã được các cấp ngành, các địa phương quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả; việc lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đã có sự quan tâm, chuyển biến; kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về Bình đẳng giới cơ bản đã đảm bảo và vượt kế họach đề ra. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2010-2015 trong tổng số cấp ủy viên các cấp chiếm trên 16,6%, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên 31%, tỷ lệ nữ lãnh đạo UBND các cấp, từ cấp Phó Chủ tịch trở lên đạt 10,5%, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp đạt gần 30%. Tỷ lệ phụ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn vốn tín dụng chính thức đạt hơn 61%; tỷ lệ đến trường trong độ tuổi của em gái vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số ở các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt 95% trở lên; nhiều chỉ tiêu Bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế, văn hóa – thông tin, lao động, việc làm, trong đời sống gia đình có nhiều chuyển biến hơn so với trước.

Hội nghị đã ôn lại truyền thống, lịch sử của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thảo luận và lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ nữ qua các thời kỳ để góp phần thực hiện tốt hơn công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Xuân Quí đã đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ trong  phát triển kinh tế – xã hội và đời sống, đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách của Nhà nước, của tỉnh về Bình đẳng giới, kiên quyết lên án đấu tranh chống coi thường phụ nữ, biểu dương những tấm gương phụ nữ vượt khó, tích cực tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, chế độ cho phụ nữ. Tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn nữa vào các lĩnh vực, tiếp tục thực hiện công tác cán bộ nữ, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ nữ.  Khuyến khích các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp tham gia hoạt động Bình đẳng giới, quan tâm đến nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các cấp hội phụ nữ trong thực hiện chính sách Bình đẳng giới, quyết tâm thực hiện thắng lợi 7 mục tiêu với 22 tiêu chí mà UBND tỉnh đã đề ra trong thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới đến năm 2015.

Tại Hội nghị, đã có 10 tập thể và 12 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách pháp luật Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2013 và 1 tập thể, 7 cá nhân được tặng Giấy khen của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh.

 

Quang Mẫn- Duy Phong

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *