(kontumtv.vn) – Trong 19 tiêu chí nông thôn mới, các địa phương nên chọn tiêu chí hoặc nhóm tiêu chí nào để tập trung chỉ đạo thực hiện làm khâu đột phá  xây dựng NTM trong năm 2014 cũng như những năm tiếp theo, đây là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận tại  Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2010 – 2020 vừa diễn ra vào sáng 23/ 5.

 Hội nghị dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh và ông Nguyễn Hữu Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM ở các xã điểm trong trên toàn tỉnh.

Qua 03 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực.UBND tỉnh đã kịp thời xây dựng các đề án và ban hành các cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM; người dân ngày càng nhận thức được vai trò chủ thể của mình trong việc thực hiện Chương trình bằng nhiều công việc cụ thể như hiến đất làm đường nông thôn, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm . . . ; các địa phương đã thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn để triển khai các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn các xã nhằm góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống người dân.

Hội nhgij sơ kết 3 năm
Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dụng NTM tỉnh Kon Tum

Đến cuối năm 2013, trong tổng số 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, có 01 xã đạt chuẩn xã NTM, 01 xã đạt được 16/19 tiêu chí. Trên địa bàn tỉnh hiện có 81 xã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng NTM, riêng 05 xã mới chia tách năm 2014 hiện đang triển khai thực hiện, 34 xã đang triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết trung tâm xã. Ngoài các nguồn vốn của Chương trình, dự án đang đầu tư trên địa bàn nông thôn, tỉnh còn ưu tiên tập trung nguồn ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng nông thôn. Nhờ đó, đến nay đã có 86/86 xã có đường ô tô đến trung tâm xã, trong đó 75 xã có đường ô tô đi lại được cả hai mùa, gần 570 thôn có đường xe ô tô đi đến trung tâm thôn, có 660  thôn có lưới điện  đáp ứng sinh hoạt của người dân, có từ 76 đến  81 xã có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, 15/86 xã có nhà văn hóa xã, gần 70 xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông đạt chuẩn và có khoảng 70% số thôn được phủ sóng internet 3G.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh vẫn còn có những hạn chế nhất định. Ông Nguyễn Trung Hải – Giám đốc Sở NN&PTNT báo cáo tại Hội nghị: “ Bên cạnh những kết quả đạt được, xây dựng NTM đang đứng trước nhiều khó khăn: Khó có thể đạt mục tiêu đến năm 2015 có 20% số xã đạt chuẩn NTM, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 28% số xã đạt dưới 5 tiêu chí, trong đó có xã mới chỉ đạt 02 tiêu chí. Sự phối hợp thực hiện của các sở, ban ngành của tỉnh chưa được thường xuyên và chưa thể hiện rõ được vai trò, trách nhiệm của đơn vị mình đối với từng tiêu chí NTM và xã điểm theo phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh. Công tác tuyên truyền vận động chưa được thường xuyên, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng, nhận thức của một bộ phận người dân về vai trò chủ thể trong xây dựng NTM còn hạn chế. Nhiệm vụ ở cơ sở rất nặng nề, nhưng năng lực cán bộ còn hạn chế, việc tổ chức triển khai ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, một số địa phương còn coi đây là dự án đầu tư của Nhà nước. Nhu cầu kinh phí để triển khai Chương trình rất lớn nhưng ngân sách Trung ương bố trí trực tiếp cho Chương trình hàng năm quá ít, không đáp ứng được nhu cầu, trong khi đó khả năng cân đối của ngân sách địa phương và huy động từ các nguồn lực khác còn hạn chế”.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đồng thời nêu  ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra trong thời gian tới. Đặc biệt có nhiều ý kiến đề xuất trong 19 tiêu chí, thời gian tới nên chọn tiêu chí hoặc nhóm tiêu chí nào để tập trung chỉ đạo thực hiện làm khâu đột phá trong xây dựng NTM, cần có cơ chế để linh hoạt việc huy động nguồn lực trong xây dựng NTM, các địa phương phải xác định được giải pháp cũng như cách thức để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù trong xây dựng NTM.

Bế mạc  Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh  yêu cầu các địa phương, các cấp, ngành cần phải tập trung nguồn lực nhiều hơn cho 22 xã điểm xây dựng NTM, phối hợp với các xã lên  kế hoạch cụ thể để phấn đấu đạt được các tiêu chí qua từng năm; định hướng cho người dân  trong phát triển kinh tế như trồng cây gì, nuôi con gì cho phù hợp với điều kiện thực tế  và mang  lại  hiệu quả kinh tế cao, tăng thu  nhập cho người dân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2013.

Thanh Tùng – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *