(kontumtv.vn) – Đảng ủy quân sự tỉnh Kon Tum đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 227 của Đảng ủy Quân khu 5, gắn với thực hiện Nghị quyết số 21 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới, nhằm xây dựng, củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

SO KET 3 NAM

Trong 3 năm triển khai thực hiên công tác xây dựng LLDQTV trên địa bàn tỉnh, đã có chuyển biến toàn diện trong tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động của LLDQTV. Đến nay LLDQ chiếm 1,47% so với dân số, LLTV chiếm 1,7% so với cán bộ, công nhân, viên chức. Tỷ lệ đảng viên trong LLDQTV đạt 18% (tăng 3% so năm 2011). Có 99/102 xã, phường, thị trấn xây dựng được chi bộ quân sự, đạt 97%, tăng 0,3% so với năm 2011. Trong đó có 21/99 chi bộ quân sự có chi ủy, đạt 21%. 100% chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn là đảng viên, 90% tham gia cấp ủy cùng cấp. Có 60/102 chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn là người dân tộc thiểu số. Công tác huấn luyện luôn được đổi mới nội dung, phương pháp, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sát với tình hình thực tế của địa phương. Quân số tham gia huấn luyện hằng năm đạt 82%, đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, hỗ trợ như trợ cấp ngày công, phụ cấp đặc thù, phụ cấp trách nhiệm, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo đảm cơ sở vật chất cho huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQTV. 18 nhà làm việc của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, nhà ở tiểu đội dân quân thường trực đã được xây dựng mới với số tiền gần 14 tỷ đồng.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là trình độ chuyên nghiệp quân sự cho đội ngũ cán bộ làm công tác DQTV, bảo đảm đến năm 2020 có 100% cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã có trình độ trung cấp chuyên nghiệp quân sự, trong đó có trên 35% có trình độ cao đẳng, đại học. Phấn đấu mỗi năm xã, phường, thị trấn phát triển được từ 1-2 đảng viên, đến năm 2015 đạt 50% chi bộ có cấp ủy.

                                                                                                CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *