(kontumtv.vn) – Chiều 4/3, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2014. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải – Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị  có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố.

Hội nghị sơ kết Chương trình MTQG XDNTM tỉnh Kon Tum
Hội nghị sơ kết Chương trình MTQG Xây dựng NTM tỉnh Kon Tum

Rút kinh nghiệm trong 3 năm đầu thực hiện, trong năm 2014, Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã được toàn hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có nhiều chuyển biến đáng kể. HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã có Nghị quyết, Quyết định ban hành Đề án về cơ chế đặc thù để hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế – xã hội xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2020; chỉ đạo các địa phương đồng loạt tổ chức lễ ra quân làm đường giao thông nông thôn ngay từ đầu năm theo phương châm “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ” để tạo bước đột phá. Kết quả, trong năm 2014, tỉnh đã ưu tiên các nguồn lực, bố trí trên 144 tỷ đồng để đầu tư hỗ trợ các địa phương bê tông hóa trên 110 km đường giao thông nông thôn, gần 10 km kênh mương nội đồng; sửa chữa và xây dựng mới 160 nhà văn hóa, 132 khu thể thao thôn, 59 điểm lẻ trường mầm non. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực, dấy lên các phong trào thi đua để thực hiện đồng bộ các tiêu chí nông thôn mới, nhất là trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, được Hội nghị đánh giá cao.

Tuy nhiên, chương trình mới chỉ được đẩy mạnh trong năm 2014, nên tiến độ chung trong giai đoạn 2011- 2015 còn chậm. Tính đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 3 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 1 xã Hà Mòn – Huyện Đăk Hà đã được công nhận, 2 xã Đăk Mar ((huyện Đăk Hà) và xã Đoàn Kết (thành phố Kon Tum) đang đề nghị xem xét để công nhận và có 14 xã đạt chuẩn từ 11-17 tiêu chí, 51 xã đạt chuẩn từ 5-10 tiêu chí, 18 xã đạt chuẩn dưới 5 tiêu chí. Để triển khai có hiệu quả mục tiêu chương trình Xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đề ra, trong năm 2015, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh bê tông hóa đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng, UBND tỉnh tập trung các giải pháp để nâng cao thu nhập cho người dân, mà trọng tâm là cải tạo đàn bò, hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi bò nông hộ. Phấn đấu đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có trên 10% số xã đạt chuẩn NTM. Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải yêu cầu các huyện, thành phố tổ chức sơ kết, đánh giá Chương trình Xây dựng NTM trên địa bàn, tập trung các giải pháp thực hiện tốt công tác này trong năm 2015. Đồn thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát các xã có khả năng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015 để tập trung chỉ đạo, ưu tiên các nguồn lực để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra.

                                                                          Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *